Precentor.nl

Inkoopautomatisering en Batch Tracing voor Quirem

Als medisch technologisch bedrijf heb je te maken met de hoogste eisen op het gebied van veiligheid. Dat betekend dat alle gebruikte producten, inclusief de hulpmiddelen, die betrokken waren bij het productieproces getraceerd moeten kunnen worden. Hiervoor moeten alle lotnummers bij de ontvangst van de goederen en bij de uitgifte kunnen worden geregistreerd. Van handschoenen tot steriel water.


Lees meer

Support

Precentor IT Diensten is actief in het organiseren en verlenen van goede support. Voor de klanten van Precentor is dat duidelijk een zorg minder. Behalve dat er iemand op afstand mee kan kijken zorgt Precentor altijd voor een goede IT documentatie en gebruikershandleidingen.

Consultancy

Met kennis van zaken oplossingen bedenken en realiseren. Dat is kort samengevat de werkwijze van Precentor. Alle tools en partners heeft Precentor hier ook op uitgekozen. Voor een lastig probleem heeft Precentor vaak een verrassend pragmatische oplossing. Gebruik gerust het contactformulier om uw vraagstuk voor te leggen.

Projecten

Precentor IT Diensten is uw betrouwbare partner als er een belangrijke stap genomen moet worden in uw organisatie. Denk hierbij aan de overstap naar een nieuw systeem, een verhuizing of de introductie van een nieuwe werkwijze voor medewerkers. Precentor denkt met u mee in de planning, communicatie, uitvoering en nazorg. Kijk op de projectenpagina voor een indruk van ons werk.